Huraian Projek

Nibs merasa

diperbuat daripada bulu dirasai atau dirasai poliester, dipotong ke dalam pelbagai jenis nibs dengan stamping mekanikal.